Charlotte har arbetat som konstnär i nästan 40 år. Hon har provat många olika tekniker och på senare tid utvecklat hennes egen teknik som består av blyertspennor kombinerat med vattenfärg, pastell eller airbrush. Med den här tekniken blir motiven otroligt detaljerade. Läs vidare för att lära dig om varje steg i processen - från idé till färdigt motiv.

Leta information och hitta inspiration

Efter att ha bestämt sig för vilket djur hon vill rita, vilket i sig är en process som kan ta lång tid (Charlotte har en lång lista på djur hon vill porträttera), börjar hon med att samla så mycket information om ämnet som möjligt. Hon tar foton, gör skisser, läser på om djuret och dess sätt att leva och tittar på filmer. Ju mer information hon hittar, desto större möjlighet har hon att utveckla sin idé.

Göra skisser

Nästa steg är att börja skissa. Charlotte gör flera olika skisser och teckningar. Hon testar olika vinklar och olika uttryck för att tillslut hitta sin egen twist.

Planera motivet

När hon bestämt sig för en idé skissar hon snabbt ner den på ett papper så att hon inte glömmer bort och kan sätta igång med det riktiga motivet.

Rita konturerna på ett konstpapper

Många timmar research senare, högar med skisser och test av olika idéer är hon äntligen redo att sätta igång med hennes teckning. Första steget blir att rita konturerna och färglägga områden där hon vill ha färg. Charlotte använder sig av syrafritt konstpapper och material av högsta kvalitét. Det påverkar verkligen slutresultatet, säger hon, att arbeta med material av hög kvalitét.

Motivet tar form

Själva skapandet av motivet är tidskrävande. Många timmar går åt till att rita, ändra, lägga till och korrigera.

Utvärdera och göra små ändringar

När man arbetar mycket med ett motiv är det viktigt att ta pauser - komma tillbaka med nya ögon och se om något behöver korrigeras. Många gånger arbetar Charlotte parallellt på flera olika motiv, “Det är perfekt, ibland behöver jag tid att tänka på hur jag ska fortsätta med ett motiv, att arbeta med ett annat under tiden ger mig ofta flera bra nya idéer”, säger Charlotte.

Färdigt!

Ofta känner sig Charlotte klar med ett motiv när hon fått ta pauser och komma tillbaka flera gånger för att arbeta med det. Hon kollar på det i en spegel för att se det spegelvänt, ett bra sätt säger hon för att hitta fel eller små detaljer hon vill ändra på. Hon visar också motivet för vänner, familj och kollegor för att få feedback. Från start till färdigt motiv tar för Charlotte ofta flera månader att slutföra.

Are you interested in buying Charlotte's original artwork? We are happy to assist you. Please contact us through email info@charlottenicolin.com.

Upptäck alla elementen