Art for a Reason AB (VAT-nr: SE556786022501) driver onlinebutiken Charlotte Nicolin. Produkterna till salu inkluderar konstverk, present och inredning som bär konst av den svenska konstnären Charlotte Nicolin. Adress: Art for a Reason AB, Köpmangatan 3, 111 31 Stockholm, Sverige. Tel: + 46-8-21 66 66, e-post: shop@artforareason.com.

Villkoren som visas nedan utgör de överenskomna villkoren för att gälla mellan dig och Art for a Reason AB, och reglerar användningen av denna webbplats och alla beställningar eller försäljningar som görs från webbplatsen. Art for a Reason AB förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst utan föregående meddelande. Eventuella sådana ändringar kommer att återspeglas i avsnittet Allmänna villkor på denna webbplats. 

Läs dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats

Genom att använda denna sajt bekräftar du att du har läst och förstått dessa villkor: dessutom bekräftar din användning av denna webbplats ditt ovillkorliga godkännande av de villkor som anges nedan. Om du inte vill vara bunden av dessa villkor får du inte använda den här webbplatsen, och du får inte heller beställa produkter via denna webbplats. 

Upphovsrätt & varumärken 

Allt innehåll, grafik, kod och programvara som används på eller införlivas på denna webbplats, och arrangemang eller integration av allt sådant innehåll, grafik, kod och programvara, är föremål för upphovsrätt som innehas av eller licensieras av Art for a Reason AB, och alla rättigheter dessa är specifikt reserverade. 

Det är strängt förbjudet att ladda ner, visa, publicera, sända, reproducera eller distribuera, på något sätt, någon information eller annan information som erhållits via denna webbplats. Sådan information eller delar är skyddade av upphovsrätt och får inte användas utan föregående skriftligt tillstånd från Art for a Reason AB. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, elektroniska kopior eller utskrift av papperskopior av bilder från denna webbplats, inklusive icke-kommersiella ändamål. Om olaglig kopiering skulle inträffa, är vår juridiska avdelning behörig att vidta åtgärder så snart det upptäcks.

Webbplatsen www.charlottenicolin.com, sidhuvuden, anpassad grafik, knappar, bilder och annat innehåll på webbplatsen är föremål för varumärken, servicemärke, varumärke, upphovsrätt och / eller annan äganderätt eller immateriella rättigheter eller licenser som innehas av Art för ett skäl AB. Andra varumärken, produktnamn och företagsnamn eller logotyper som används på denna webbplats tillhör deras respektive ägare. Utan förhands skriftligt tillstånd från varumärket / produktnamnet / företagsnamnet / logotypägaren är användning eller missbruk av varumärken, handelsnamn, logotyper, bilder, grafik eller innehåll från denna webbplats strängt förbjudet.

Ansvarsbegränsning 

Denna sajt, och all information eller innehåll på denna webbplats, tillhandahålls på "som den är" -basis, utan föreställningar eller garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, med avseende på denna webbplats eller innehåll eller information tillgänglig på eller via denna webbplats . Art for a Reason AB gör ingen representation med avseende på användning, nedladdning, giltighet, noggrannhet eller tillförlitlighet för de element som återges på denna webbplats eller med avseende på de resultat som erhållits från användningen av sådana element. Förutom vad som anges i tillämplig lagstiftning, ska varken tillverkarna av denna webbplats eller dess företagens dotterbolag eller styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, agenter, entreprenörer, efterträdare eller uppdrag av var och en hållas under alla omständigheter ansvariga för skador vilket som helst som härrör från eller är relaterat till användningen av denna webbplats eller någon annan webbplats länkad till denna webbplats. Denna ansvarsbegränsning inkluderar, men är inte begränsad till, direkt, indirekt, följd, särskild, bestraffande eller annan skada som du eller andra kan drabbas av, samt skador på förlorade vinster, affärsavbrott eller förlust av data eller information, även om Art for a Reason AB meddelas i förväg om potentialen för sådana skador. 

Observera att produktgarantin kanske inte är giltig för produkter som skickas internationellt. produktmanualer, instruktioner och säkerhetsvarningar kanske inte finns på destinationslandets språk; produkterna (och tillhörande material) får inte utformas i enlighet med destinationslandets standarder, specifikationer och märkningskrav; och produkterna kanske inte överensstämmer med destinationslandets spänning och andra elektriska standarder (kräver användning av en adapter eller omvandlare vid behov). Du ansvarar för att produkten lagligen kan importeras till destinationslandet. Vid beställning från denna webbplats är mottagaren importör av posten och måste följa alla lagar och bestämmelser i destinationslandet.

Typografiska fel 

Medan teamet för Art for a Reason AB gör allt för att se till att den här webbplatsen inte innehåller några fel, kan den innehålla typografiska fel eller felaktigheter och kanske inte är fullständig eller aktuell. Art for a Reason AB avvisar allt ansvar när det gäller eventuella fel som kan hittas på denna webbplats. Dessutom förbehåller sig tillverkarna av denna webbplats rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller underlåtenheter och att ändra eller uppdatera information när som helst utan föregående meddelande. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär. Observera att vissa produkter kan vara något annorlunda än bilden som visas på webbplatsen. I händelse av att en Art eller Reason AB-produkt eller tjänst listas till ett felaktigt pris på grund av typografiskt fel eller fel i prissättningsinformation som erhållits från våra leverantörer, har Art for a Reason AB rätt att vägra eller avbryta beställningar som görs för produkten eller tjänst listad till fel pris. Art for a Reason AB har rätt att vägra eller avbryta sådana beställningar oavsett om beställningen har bekräftats eller inte. Om ditt kreditkort redan har debiterats för köpet och din beställning avbryts, ska Art for a Reason AB utfärda en kredit till ditt kreditkortkonto till ett felaktigt pris. 

Allmänt

Art for a Reason AB: s underlåtenhet att insistera på en strikt tillämpning av en viss klausul av dessa villkor eller dess underlåtenhet att kräva efterlevnad därmed ska inte tolkas som ett avslag på tillämpningen av en viss klausul eller utövandet av en viss rätt . I händelse av att en behörig domstol ska bedöma att en bestämmelse som finns här är ogiltig eller ogiltig eller inte verkställbar, har en sådan dom inte någon inverkan på de andra bestämmelserna i detta avtal.