Flyttfåglar i Mars-April

Under Vinterhalvåret är det många fåglar som tillfälligt flyttar söderut för att undvika vinterkylan. Flera av dessa flyttfåglar återvänder i Mars - April. Låt oss till närmare på några av dom


Kungsfiskaren

Kungsfiskarens specialité är som namnet anger - att fiska. Den sitter gärna på en gren ovanför en flod eller en å och väntar tills den ser en fisk. Då dyker den snabbt rakt ner och fångar sitt byte, en mycket speciell men effektiv metod.

Det är en liten fågel som gärna övervintrar i nordliga länder när vintern är mild. Däremot flyttar den söderut i Europa ibland även till Afrika under extra kalla vintrar när vattendragen där de fiskar fryser till. Det finns 7-8 olika underarter av Kungsfiskaren, de skiljer sig åt bl a genom den skimrande blågröna tonen på ovansidan och på intensiteten på den orangefärgade undersidan


Större Hackspett

Inom släktet Hackspettar finns flera underarter. De övervintrar gärna i norden och klarar kylan relativt bra. Om det däremot är ont om mat flyttar ofta ett stort antal individer söderut långt ner i Europa. En enda fågel kan konsumera upp till över 3000 kottar under vintern!

Som namnet säger så hackar den sig ett bo i träd för att föda upp sina ungar. Den livnär sig främst på insekter och larver den hittar under barken på träd, men under vintern blir det mest frön som den hackar ur kottar från barrträd.


Koltrasten

Denna art räknas som partiell flyttfågel - stora delar av beståndet flyttar till Europa och Afrika under vintern. När den stannar kvar så tycker den om att vistas i täta vintergröna buskage för att hålla värmen. Koltrasten är en allätare; de äter frön, insekter och ses ofta dra ut maskar ur jorden.

Det är en vanligt förekommande fågel med en mycket vacker sång och en av de första att börja sjunga på våren. På grund av sin vackra sång och popularitet är den utnämnd till nationalfågel i Sverige. En Koltrast kan bli upp till 20 år gammal!

Lämna en kommentar